Bilimsel Program

...

Bilimsel Program

Bilimsel Program
10 KASIM 2021, ÇARŞAMBA
KONURALP SALONU BORÇBAKAN SALONU ÖKTEN SALONU GÜRSEL SALONU
09:45–12:35 ULUSLARARASI KATILIMLI, ÇENE-YÜZ CERRAHLARI DERNEĞİ II. ULUSAL KONGRESİ
10:00-14:00

KURS 1: MEME


Moderatörler:
Şükrü Yazar, Serhan Tuncer

Meme Onarımında Komplikasyon Yönetimi
Oturum 1: (İmplant ile Meme Onarımı)

Tartışmacılar:
Şakir Ünal, Şükrü Yazar, Serhan Tuncer

- Mastektomi flep nekrozu / Olgu sunumu
Tuğba Gün Koplay

- Nipple areola nekrozu / Olgu sunumu
Işıl Akgün Demir

- İmplant ekspozisyonu / Olgu sunumu
Sevgi Kurt Yazar

- İmplant kaybı / Olgu sunumu
Billur Sezgin

- Radyoterapiye bağlı geç dönem şekil bozukluğu / Olgu sunumu
Serhan Tuncer

Oturum 2: (Otolog Onarımda Komplikasyonlar)

Tartışmacılar:
Mehmet Bayramiçli, Yiğit Tiftikcioğlu, Bülent Saçak

- İntraoperatif alıcı damar sorunları / Olgu sunumu
Bülent Saçak

- Perforatör/pedikül/venöz sistem yetersizlik sorunları / Olgu sunumu
Serhat Şibar

- Anastomoz revizyonu/flep kurtarma girişimleri / Olgu sunumu
Zeynep Akdeniz Doğan

- Donör alan komplikasyonları / Olgu sunumu
Erol Kozanoğlu

- Mikrocerrahi meme onarımında total flep kaybı / Olgu sunumu
Osman Kelahmetoğlu

- Muskulo-dermo-glandüler, aksiyo-perforatör bi pedinküllü flep: Mastektomiden sonra orta ve büyük memelerde yeni yaklaşım tekniği
Vagıf Kalenderov

KURS 2: NONİNVAZİV


Moderatörler:
İsmail Küçüker, Onur Çukurluoğlu

Dolgularla Bütünsel yüz yaklaşımları

- Dolgular ve Reolojik özellikleri
Berat Çiğdem

- Üst ve orta yüz uygulamaları Multilayer tekniği hasta uygulaması
İsmail Küçüker , Kırdar Güney

- Kod sistemi
Onur Çukurluoğlu

- Alt yüz dolgu uygulaması hasta uygulaması
Onur Çukurluoğlu

Ara

- Burun dolgusu
Mehmet Gencer

- Hyalüronik asit dışı dolgu uygulamaları
Emir Burak Yüksel

- Botulinum toksin uygulamaları
Serhan Tuncer

Ara

- Suspension sütür uygulamaları hasta uygulaması
Naci Çelik moderasyonu ile Cem Payaslı ve Ufuk Bilkay

Baş Boyunun Mikrovasküler Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:
Ufuk Emekli, Erol Kozanoğlu

Açılış Konuşması
- Harnessing the result of vascularized fibula flap in jaw reconstruction.
Fu-Chan Wei

Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Özhan Çelebiler, Bora Edim Akalın

- Microsurgical double free flaps in head and neck reconstruction
Nidal Farhan Al Deek

- Avoidance and management of unfavorable results after microsurgical reconstruction of head and neck defects
Nidal Farhan Al Deek

14:00-14:30 ARA
14:30–18:30 KURS 3: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA: YAZI MAKALE YAZIM İLKELERİ KURS 4: FONKSİYONEL BURUN CERRAHİSİ KURS 5: ORTOGNATİK CERRAHİ

Moderatörler:
Mehmet Bayramiçli, Feza Korkusuz

- Bilimsel Makale Neden ve Nasıl Yazılır? 
Mehmet Bayramiçli

- TÜBİTAK Bilimsel Projeleri, Farkları, Başvurular 
Feza Korkusuz

- Ulusal ve Uluslararası Endeksler
  Dağhan Dağdelen

- Bibliyometrik Parametreler
Berrak Karatan

- Bilimsel Dergi Yayıncılığında Hakemlik/Danışmanlık
Ersin Akşam

- Editöriyel Süreç
Cenk Demirdöver

- Bu çalışmada nerede hatalar var?
Ersin Akşam, Mehmet Bayramiçli, Dağhan Dağdelen, Cenk Demirdöver, Berrak Karatan, Feza Korkusuz

Moderatör: İsmail Kuran

- Ameliyatlarına yaklaşımımızda eksiklerimiz
İsmail Kuran

- Burun fonksiyonel muayenesi
Atilla Şengör

- Septum cerrahisi
İsmail Koçak

- Konka hastalıkları ve cerrahisi
Atilla Şengör

- Burnun koku fonksiyonu, ne biliyoruz?
İsmail Koçak

-Sinüs hastalıkları ve endoskopik sinüs cerrahisi
Atilla Şengör

- Rinoplastide orta çatı ve burun ucu direncinin korunması
Selahattin Özmen

- Fonksiyonel rinoplasti: Spreader greftler, atipik osteotomiler ve septum sorunlarına bakışım, deneyimlerim
Ahmet Seyhan

- Eğri, zor burunlarda sıra dışı osteotomiler ve fonksiyonel bütünlüğün korunması
Ersoy Konaş

- Preservation rinoplastinin sağladıkları: Fonksiyonel yönü
Erhan Coşkun

- Volumetrik rinoplasti. Ne yapıyorum, neden yapıyorum?
Haldun Kamburoğlu

- Kapalı rinoplastide iyi estetik ve fonksiyonel sonuç için yaklaşımım
Murat Akkuş

- Açık rinoplastide iyi estetik ve fonksiyonel sonuç için yaklaşımım
Yiğit Tiftikcioğlu

- Kurs sonu genel değerlendirme
İsmail Kuran

Moderatörler:
Ufuk Emekli, Kemal Uğurlu

Oturum Başkanları:
İbrahim Vargel, Halil İbrahim Canter

- Ortognatik cerrahide ortodontik hazırlık
Nil Cura

- Ortognatik cerrahide üç boyutlu ortodontik hazırlık
Şahin Barış

- Sefalometrik analiz ve cerrah gözüyle ortodontik hazırlık
Kemal Uğurlu

Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Kemal Uğurlu, Şahin Barış

- Preoperatif hazırlıklar, özellikleri ve cerrahi açıdan anestezi hazırlıkları
Erol Kozanoğlu

- Çift Çene Ameliyatı
Ufuk Emekli

- Erken postoperatif dönem, olası komplikasyonlar ve alınabilecek önlemler
Bora Edim Akalın

- İlave girişimler ve "son dokunuşlar"
Kemal Uğurlu

Kongrenin ve Kursun değerlendirilmesi

17:30-18:10 MENTOR UYDU SEMPOZYUMU
-MemoryGel XTRA ile konsültasyondan sonuca güvenli yolculuk
Reha Yavuzer
18:30–19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
19:00–19:30 10 KASIM ÖZEL OTURUMU
Atatürk ve Sağlık - Güven Dinç
İlmiye Çığ
11 KASIM 2021, PERŞEMBE
08:00-09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 1 Basitten karmaşıklığa burun ucu onarımlarindaki deneyimlerim - Aret Çerçi Özkan

DAS 2 Göğüs ön duvar rekonstrüksiyon algoritması - Mehmet Dadacı

DAS 3 İmplant Bazlı Eş Zamanlı Meme Rekonstrüksiyonu - Soysal Baş

DAS 4 Preservation mammaplasty - Ahmet Seyhan

KONURALP SALONU BORÇBAKAN SALONU ÖKTEN SALONU GÜRSEL SALONU
09:00-10:30 OTURUM: AĞIZ, YÜZ ve ÇENE CERRAHİSİ-1 OTURUM: ESTETİK CERRAHİ-1 OTURUM: YANIK, YARA BAKIMI ve YARA MALZEMELERİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 (Diğer)

Oturum Başkanları:
Kemalettin Yıldız, Bülent Saçak

- Surgery first orthognathic approach for the correction of facial asymmetry
JW Choi

- Reconstruction of the Jaw in CAD - CAM Era
Jan J Vranckx

- Sanal cerrahi ve kişiye özel üretimle maksillofasiyal rekonstrüksiyon
Sinan Öksüz

- Sanal cerrahi planlama ile mandibula rekonstrüksiyonu
Kemalettin Yıldız

- Sanal cerrahide ileri planlama teknikleri
Halil İbrahim Canter

Oturum Başkanları: Ufuk Bilkay, Oğuzhan Aydoğdu

Meme Estetiği

- Kompozit Meme Büyütme
Reha Yavuzer

- Santral Pediküllü Meme Dikleştirme
Ersoy Konaş

- Augmentasyon Mastopeksi
Çiğdem Ünal

- Meme İmplant Hastalığı ve Meme İmplantı İlişkili Anaplastik Geniş Hücreli Lenfoma
Haldun Kamburoğlu

- Estetik meme Cerrahisinde zor olgular ve Komplikasyon yönetimi
Akın Yücel

- Tartışma

Oturum Başkanları:
Atilla Çoruh, Ahmet Demir

- Yanık ve Travmatik Yaralarda Alloderi Grefti Uygulamalarım
Atilla Çoruh

- Yanık rekonstrüksiyonunda perforatör flepler
Burak Özkan

- Yara Yönetimi
Ahmet Demir

- Tartışma: “Kronik Yara Bakım Hizmetleri” konulu 2021/4 sayılı genelge

Oturum Başkanları:
Uğur Koçer, Serkan Erbatur

S-001 / S-011
Bildiri detayları için tıklayınız.
10:00-10:30 KONFERANS:
- Pandeminin Geçmişi ve Geleceği
Esin Şenol
10:30-10:50 ARA
10:50-11:20 BORÇBAKAN KONFERANSI

Oturum Başkanı: Lütfü Baş

60. yılında TPRECD
Atilla Oymak

11:20-12:20 "REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ DERNEĞİ" OTURUMU-1 OTURUM: SAĞLIK TURİZMİ ve TANITIMI OTURUM: YAYIN KURULU SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 (Kraniyomaksillofasyal cerrahi)

Oturum Başkanları:
Ömer Özkan, Serhan Tuncer

Yüz Bölgesinde fonksiyonel kas transferleri

-Yüz felcinde fonksiyonel kas transferleri
Z. Ulaş Bali

-Yüz defektlerinde fonksiyonel kas transferleri
Osman Akdağ

-Yüz allotransplantasyonu sonrası kas fonksiyonları
Ömer Özkan

Oturum Başkanları:
Mehmet Veli Karaaltın, Metin Kerem

- Dünyada Sağlık Turizminde Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri
Kamran Efendioğlu

- Sağlık Turizmi uygulamasında Bilgisayar Programları, Teletıp uygulamaları ve Teknolojik Adaptasyon
Doğuş Yalçın

- Sağlık Turizmi 101 - Deneyimli Bir Cerrahın Macerası
Metin Kerem

- Sağlık Turizmi Pratiğinde Finansal Planlama
Hakan Gence

Oturum Başkanları:
Atilla Çoruh, Mehmet Dadacı

- Bibliyometrik Ölçümler  Nasıl Yapılır?
Berrak Karatan

- Bilimsel Araştırmaların Yayımlanmasında Sık Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri 
Dağhan Dağdelen

- Yağmacı (Predator) Dergiler Sahte Kurultaylar
Uğur Anıl Bingöl

- Bilimsel Yayıncılık Nereye Gidiyor?
Cenk Demirdöver

Oturum Başkanları:
Kemal Fındıkçıoğlu, Sibel Atalay

S-012 / S-019
Bildiri detayları için tıklayınız.
12:20-13:00 ATA İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Cenk Demirdöver

- Impleo and the technique
Stefano Marianelli (ITA)

- Fara Naomi

13:00–14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:30 "REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ DERNEĞİ" OTURUMU-2 OTURUM: REJENERATİF TIP SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 (Meme rekonstrüksiyonu) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 (Estetik cerrahi ve invaziv olmayan işlemler)

Oturum Başkanları:
Türker Özkan, Ömer Berköz

PANEL: Üst ve Alt Ekstremitede fonksiyonel kas transferleri

- Üst ekstremitede serbest fonksiyonel kas transferleri
Mehmet Armangil

- Üst ekstremitede pediküllü fonksiyonel kas transferleri
Mehmet Ali Acar

-Üst ve Alt ekstremitede selektif sinir transferleri
Mehmet Armangil

-Üst ve Alt ekstremitede vaskülarize majör tendon rekonstrüksiyonları
Ali Rıza Erçöçen

Oturum Başkanları:
İbrahim Vargel, Çağrı Uysal

- Fat grafting and stem cells for radiation damage
Kotaro Yoshimura

- Fat Grafting in the Surgical Treatment of Pressure Sores and as a Preventive Measure against Recurrences
Nelson Piccolo

- Regenerative Aesthetic Plastic Surgery: The role of Stromal Enriched Lipograft technique
Aris Sterodimas

S-021 Stromal Vasküler Fraksiyon Uygulamalarıyla Vasküler Rejenerasyonun Sağlanmasına Yönelik Deneyimlerimiz
Perçin Karakol, Mehmet Bozkurt

Oturum Başkanları:
Gökhan Tunçbilek, İlker Uyar

S-022 / S-034
Bildiri detayları için tıklayınız.

Oturum Başkanları:
Andaç Aykan, Can ilker Demir

S-035 / S-045
Bildiri detayları için tıklayınız.
15:30-15:50 ARA
15:50-16:30 SANOVİS UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: İbrahim Vargel

- Sanovis
Mehmet Akıalp

- Meme rekonstrüksiyonunda poliüretan implantların rolü
Selahattin Özmen

- Fat Grafting Tools For Better Results
Joao Morais

16:30-18:00 YUVARLAK MASA: KAMU ÜNİVERSİTE EĞİTİM KURUMLARI VE ASİSTAN EĞİTİMİ SORUNLARI SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5 (Baş boyun cerrahisi) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6 (Baş boyun cerrahisi + Rekonstrüktif mikrocerrahi ve allotrabsplantasyon) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7 (Estetik cerrahi ve invaziv olmayan işlemler)

Oturum Başkanı: Atilla Çoruh

Atilla Çoruh, Erkin Ünlü, Bülent Saçak, Hüseyin Emre Ulukaya, Çağrı Uysal

Oturum Başkanları:
Tonguç İşken, Ahmet Hamdi Sakarya

S-046 / S-057
Bildiri detayları için tıklayınız.

Oturum Başkanları:
Mehmet Altıparmak , Fatih Alp Öztürk

S-058 / S-067
Bildiri detayları için tıklayınız.

Oturum Başkanları:
Zeynep Akdeniz Doğan, Hasan Murat Ergani

S-069 / S-076
Bildiri detayları için tıklayınız.
18:00-19:00 ASİSTAN DOKTOR MECLİSİ ÇALIŞMA KURULU TOPLANTILARI
Moderatörler:
İbrahim Vargel, Cenk Demirdöver, Bülent Saçak, Zekeriya Tosun, Uğur Anıl Bingöl, Ömer Buhşem
12 KASIM 2021, CUMA
08:00-09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 5 Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi - Atilla Arıncı

DAS 6 Abdominoplasti - Mustafa Keskin

DAS 7 Flep Cerrahisi ile Meme Rekonstrüksiyonu - Özlem Çolak

DAS 8 Kamudan ya da Ozel Kuruluslardan Kisisel Ozel Muayenehaneye gecis yapmak usteyen meslektaslarimizla bu surec ile ilgili gerek resmi islemler gerekse de sosyal medya surecleri - Ahmet Demir

KONURALP SALONU BORÇBAKAN SALONU ÖKTEN SALONU GÜRSEL SALONU
09:00-10:30 OTURUM: MEME REKONSTRÜKSİYONU-1 OTURUM: DERİ KANSERLERİ OTURUM: AMELİYATSIZ ESTETİK ve ANTİ - AGİNG İŞLEMLER SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8 (Deneysel)

Oturum Başkanları:
Serhan Tuncer, Sevgi Kurt Yazar

İmplant ile Meme Onarımı

- How to manage excess skin and nipple transfer in implant based breast reconstruction ? Pedicled NAC vs free graft
Yves Harder

- Radyoterapi gerektiren olgularda meme onarım stratejileri
Erdem Güven

- İmplantla kas altı onarımda teknik detaylar
Şakir Ünal

- İmplant ile meme onarımında ADM/mesh kullanımı
Uğur Anıl Bingöl

- Meme onarımında yeni jenerasyon implantlar. Neye göre seçim yapıyoruz?
Billur Sezgin

Oturum Başkanları:
Tonguç İşken, Ahmet Demir

Konferans

- Deri kanserlerinde Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri
Adnan Aydıner

- Melanom Tedavisinde Kritik Kararlar
Sıdıka Kurul

- SLN+ Hastalarda Tedavi Seçenekleri
Mehmet Bozkurt

- Melanom Ayırıcı Tanısında Dermatoskopi
Gamze Erfan

- Tekrarlayan in-transit Metastazlarda Yaklaşım
Emin Kapı

Oturum Başkanları:
Ahmet Demir, Hüseyin Borman

- Bir Plastik Cerrah Gözüyle Enerji Bazlı Sistemlerin İrdelenmesi. En İyi Cihaz ve Teknolojiye Uygun Şartlarla Sahip Olmanın Kollektif Yolları?
Hüseyin Güner

- Perioral bölgenin cerrahi olmayan tedavileri
Kırdar Güney

- Periobital bölgenin cerrahi olmayan tedavileri
İsmail Küçüker

- Alt yüzün cerrahi olmayan tedavileri
Cahit Vural

- En Korkulan dolgu komplikasyonu, körlük
Tuğba Güçlü

- Calciumhudroksiapatit dolgu ile bütünsel yüz yaklaşımı
Aydın Saray

- Eksizyonel olmayan Neck lift
Onur Çukurluoğlu

- Botulinum Toksini ile Estetik uygulamalar
Mert Demirel

Oturum Başkanları:
Hüsamettin Top, Yağmur Yaprak Bali

S-077 / S-087
Bildiri detayları için tıklayınız.
10:30-10:50 ARA
10:50-11:20 KONURALP KONFERANSI

Oturum Başkanı: Ramazan Kahveci


Güler Gürsu
11:20-12:20 OTURUM: GENÇ PLASTİK CERRAHLAR "DİYABETİK AYAK DERNEĞİ" OTURUMU OTURUM: ALT ve ÜST EKSTREMİTE-1 UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASINA BAŞVURAN BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları:
Cenk Demirdöver, Seçkin Aydın Savaş

- Zorunlu hizmette icap sorunu
Mehmet Fatih Algan

- Devlet üniversitesinde akademisyenlik mi özel sektörde uzmanlık mı?
Hüsnü Hacı

- Uzmanlık sonrası eğitim eksikliği
Fatih Alp Öztürk

- Tartışma

Oturum Başkanları:
Uğur Anıl Bingöl, Anıl Demiröz

- Recent advances from flaps to robotic limb
JP Hong

- Diyabetik ayakta var olan sorunlara çözüm arayışlarım
Muzaffer Altındaş

Oturum Başkanları:
Alper Aksoy, Burak Sercan Erçin

El Paneli 1: Üst Ekstremite Serbest Flep Rekonstrüksiyonları

- SCIP Flep ve ALT Flep
Musa Kemal Keleş

- Medial Femoral Kondil Flebi
Burak Sercan Erçin

- SUPBRA Flep, Pulpa nakli, Eklem Nakli
Fatih Kabakaş

- Üst Ekstremitede Nadir Kullanılan Serbest Flepler ve Flep Seçimi
Alper Aksoy

Oturum Başkanları:
Cenk Demirdöver, Ersoy Konaş, Osman Akdağ

Klinik Bildiriler

- Temporomandibular Eklem Ankilozunun Ameliyat Sonrası Nüksünde Nötrofil Lenfosit Ve Trombosit Lenfosit Oranlarının Öngörü Etkisi
Erol Kozanoğlu

- Kronik Yaraların Borik Asit Emdirilmiş Poliüretan Sünger İle Tedavisi: Randomize, Kontrollü Çalışma
Rana Kapukaya

- Sendromik Olmayan Kraniyosinostozda Erken Kapanan Sütür Hattında Ve Sağlam Kalvaryumda Kemik Ve Bileşenlerinin Karşılaştırılması
Çağla Çiçek

- Otojen bir Dermis Eşdeğeri Olarak Perifasial Areolar Doku Greftlemesi: Ekstremite Yanıklarında Uzun Dönem Sonuçlar
Burak Özkan

- Travmatik ve Asimetrik Burunlarda Yağ, Kıkırdak ve Kemik Greftlerinin Etkinlikleri-nin Karşılaştırılması
Mehmet Emin Cem Yıldırım

- Pediatrik ve yetişkin hastalarda parmakucu replantasyonunun tek bir kurumda karşılaştırmalı değerlendirmesi
Fethiye Damla Menkü Özdemir

- Üst Blefaroplastide Dinamik Askı ile Lateral Kantusun Dizaynı.
Fatih Kılıç

- Pulpa Defektlerinin Kompozit Sınıfladırılması ve Serbest Pulpa Transferiyle Algoritmik Rekonstrüksiyonu.
Nuh Evin

- Üst Göz Kapağı Blefaroplastisinde Kapak Ağırlığını Azaltmak İçin Yeni Bir Yaklaşım: Split Orbicularis Oculi Kas Eksizyonu
Ahmet Demir

12:20–14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:30 "ACİL EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ" OTURUMU OTURUM: OBEZİTE CERRAHİSİ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 9 (Deneysel) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 10 (El ve alt ekstremite cerrahisi + Vasküler anomaliler)

Oturum Başkanları:
Türker Özkan, Bilsev İnce

Replantasyonlar Paneli

- Replantasyona yönelik anatomi ve mikrocerrahi onarım teknikleri
Dağhan Dağdelen

- Parmak replantasyonları
Alper Aksoy

- Major replantasyonlar
Yusuf Gürbüz

- Ağır hasarlı el yaralanmaları
Fatih Kabakaş

- Ektopik revaskülarizasyon ve replantasyonlar
Burak Sercan Erçin

- Major replantasyon; geç sonuçlar
Türker Özkan

Oturum Başkanları:
Şakir Ünal, Özlem Çolak

- Postbariatrik vücut şekillendirme temel prensipler ve planlama
Emre Güvercin

- Aşırı kilo kaybı sonrasında gövdenin şekillendirilmesi
Özay Özkaya

- Postbariatrik cerrahide komplikasyonların azaltılması ve tedavisi
Yunus Doğan

Oturum Başkanları:
Çağhan Baytekin, Emrah Kağan Yaşar

S-088 / S-097
Bildiri detayları için tıklayınız.

Oturum Başkanları:
Ömer Berköz, Abdülkerim Olgun

S-098 / S-110
Bildiri detayları için tıklayınız.
15:30-15:50 ARA
15:50-16:30 SELTEK UYDU SEMPOZYUMU
- Teoxane RHA (Resilient Hyaluronic Acid) Teknolojisi ile Dermal Dolgu Uygulamalarına Dinamik Yaklaşım –
Kırdar Güney
16:30-18:00 OTURUM: SAÇ EKİMİ OTURUM: ALAN ve ÜNVAN İHLALLERİ OTURUM: ÖZEL HEKİMLİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 11 (El ve alt ekstremite cerrahisi + Yanık ve yara onarımı)

Oturum Başkanları:
Derya Özçelik, Zekeriya Kul

- Saç ekiminde adjuvan tedaviler
Erdem Güven

- Saç ekiminde planlama ve strateji
Abdulmuttalip Keser

- FUE tekniğinde modifikasyonlar ve yenilikler
Zekeriya Kul

- Kaş-sakal bıyık ekimi
Derya Özçelik

- Saç ekiminde komplikasyonlar
Derya Özçelik

- Tartışma

Plastik Cerrahide Sonuç Garantisi ve Bilirkişilik

- Hekimler ve hakimler hemfikir olabilirler mi?
Av. Ziynet Özçelik

- Bilirkişinin raporlama yöntemleri
Nihal Durmuş Kocaaslan

- Aydınlatma ve sonuç garantisi
Av. Hazal Aktepe

Oturum Başkanları:
Muhitdin Eski, Kırdar Güney

- Dünden Günümüze Özel Hekimlik, Pratiği ve Sorunları
Hüseyin Güner

- Özel Hekimlikte Sorunlar, TTB'nin bakışı ve çalışmaları
Ömer Faruk Erin

- Özel hekimlikte yakın dönem: Beklentiler, tehlikeler, fırsatlar
Çağhan Baytekin

- Klinik yönetiminde finansal planlama
Ömer Buhşem

Oturum Başkanları:
Recep Anlatıcı, Mustafa Sütçü

S-111 / S-118
Bildiri detayları için tıklayınız.
18:00-19:00 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
13 KASIM 2021, CUMARTESİ
08:00-09:00 DENEYİM AKTARIM SINIFLARI

DAS 9 Çarpık Bacak Düzeltilmesi - Ayhan Okumuş

DAS 10 Postbariatrik cerrahi - Özay Özkaya

DAS 11 İplerle yüz askılamada bölgelere göre seçenekler ve teknikler - Aydın Saray

DAS 12 Diyabetik Ayakta Yeni Bir Tıbbi ve Cerrahi Tedavi Algoritması: Ampütasyona Alternatif Ekstremite Neovaskülarizasyonu - Tacettin Güçer

KONURALP SALONU BORÇBAKAN SALONU ÖKTEN SALONU GÜRSEL SALONU
09:00-10:30 "EL CERRAHİSİ DERNEĞİ" OTURUMU UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI SONUÇLARI "ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ" OTURUMU SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 12 (Deri kanserleri + Dudak damak yarıkları)

Oturum Başkanları:
Mehmet Demirtaş, Gökçe Yıldıran

Her Plastik Cerrahın Karşılaşabileceği Bir Sorun: “El Bilek Ağrısı”

- Açılış Konuşması
Mehmet Demirtaş

- OLGU 1: Polikliniğe başvuran ihmal edilmiş skafoid kırığı
Yusuf Gürbüz

- OLGU 2: Ulnar köşe ağrısı ile başvuran hasta
Egemen Altan

- OLGU 3: Negatif ulnar varyans
Melih Bağır

- OLGU 4: Emziren annenin el ağrısı
Gökçe Yıldıran

- Tanıya giden yolda el bilek muayenesi: “Tecrübe aktarımı”
Hayati Durmaz

- Tartışma

Oturum Başkanları:
Cenk Demirdöver, Ersoy Konaş, Osman Akdağ

KLİNİK DAL BİRİNCİSİ:

- Distal Parmak Ampütasyonlarında Ven Boyama Yönteminin Ven Disseksiyonuna ve Replantasyon Başarısı Üzerine Etkisi
Alper Aksoy, Anvar Ahmedov, Furkan Karabulut

KLİNİK DAL İKİNCİSİ:

- Esnek Tongue-in-Groove Tekniği Etkinliğinin Klasik Tongue-in-Groove ve Kolumellar Strut Greft Teknikleri ile Karşılaştırılması: 237 Açık Rinoplasti Olgusunun Retrospektif Analizi
Ayhan Işık Erdal, İbrahim Giray Genç, Burak Pasinlioğlu, Kemal Fındıkçıoğlu

DENEYSEL DAL BİRİNCİSİ:

- Farklı Ultrasonik Liposakşın Enerji Düzeylerinin Yağ Greft Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi
İbrahim Giray Genç, Kemal Fındıkçıoğlu, Ali Sadioğlu, Ayhan Işık Erdal, Süheyla Esra Özkoçer, Çiğdem Elmas

DENEYSEL DAL İKİNCİSİ:

- Deneysel Göz Nakli Modelinde İdeal Alıcı Damarların Araştırılması: Anatomik Çalışma
Musa Kemal Keleş, Ahmet Kağan Karabulut, Zeliha Fazlıoğulları, Nadire Ünver Doğan, Mehmet Cengiz Tatar, Ekrem Solmaz

Moderatörler:
Yiğit Tiftikcioğlu, Ersoy Konaş

Yuvarlak Masa:
Rinoplastide yenilikler ve tartışmalı konular

Konuşmacılar:
Haldun Kamburoğlu
İsmail Küçüker
Süleyman Taş
Yakup Avşar
Oğuzhan Aydoğdu
Bora Ok

Oturum Başkanları:
Hakan Uzun , Nuh Evin

S-119 / S-126
Bildiri detayları için tıklayınız.
10:30-11:10 MOTİVA UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör: Uğur Anıl Bingöl

- Best Practices with Smooth Implants with Enhanced Biocompatibility
Marcos Sforza

- Motiva Ergonomix ile Subfasyal teknik uygulaması
Ali Rıza Öreroğlu

11:10-11:30 ARA
11:30-13:30 ASİSTAN BİLDİRİ YARIŞMASI

Oturum Başkanları:
Ahmet Demir, Şakir Ünal, Bilsev İnce, Kamuran Zeynep Sevim

Deneysel Dal

#92 Temporomandibular Eklem İnnervasyonu: Anatomik Çalışma ve Klinik Yansımaları
Arda Küçükgüven, Mehmet Deniz Demiryürek, İbrahim Vargel

#112 Kapsül Kontraktürü Profilaksisinde Kromolin Sodyum, Montelukast, Zafirlukast Tedavilerinin Karşılaştırılması
Fethiye Damla Menkü Özdemir, Galip Gencay Üstün, Kemal Kösemehmetoğlu, Mukaddes İspirli, Etkin Boynuyoğun, Hakan Uzun

#113 Periferik Sinir Defekt Onarımında Biyolojik Kondüit Modeli: De-Epitelize İnsan Amniyotik Membranı ve Adipoz Kökenli Mezenkimal Kök Hücre Tabakası İçeren Sinir Kondüit Modelinin Sinir İyileşmesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Mahmut Muhsin Yılmaz, Menemşe Gümüşderelioğlu, Ayşen Erdem, Gülnur Take Kaplanoğlu, Meltem Tuncer, Özbeyen Atalay, Saadet Özen Akarca Dizakar, Özge Ekin Akdere, Gökçe Kaynak Bayrak, Sena Koç, Mert Çalış

#181 Üç Boyutlu Yazıcıda Üretilen Biyobozunur Polikaprolakton Kalıp Yardımı ile Şekillendirilen Kıyılmış Kıkırdak Greftlerinin Kalıcılık ve Yaşayabilirliğinin Değerlendirilmesi
Mert Canlı, Ayşin Karasoy Yeşilada, Songül Ulağ, Arzu Dobral, Özben Yalçın, Oğuzhan Gündüz

#393 Şişirme İntervallerinin Doku Genişleticilerde Kapsül Kontraktürüne Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Buket Dursun Çoban, Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Murat Şahin Alagöz

#536 Mezenkimal Kök Hücre Ekilmiş Üç Boyutlu Chitosan-Heparin Doku İskelesinin Kıkırdak Doku Mühendisliğinde Kullanımı: İn Vitro ve İn Vivo Çalışma
Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehmet Doğan Aşık, Zeynep Burçin Gönen, İlhami Çelik, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun


Klinik Dal

#96 Ortognatik cerrahi hastalarında anestezi öncesi ve indüksiyon sonrası oklüzyon farklılıklarının ameliyat planlamasında kulanımının uzun dönem ameliyat sonuçları üzerine etkisi
Efe Şimşekcan, Haldun Kamburoğlu, Mert Çalış, Balaz Eroğul, Şennur Uzun, Saadet Özgen, Mehmet Emin Mavili

#124 Kliniğimizde Kutanöz Malign Melanom Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hakan Aktaş, Tekin Şimşek, Ahmet Demir

#155 Otolog Meme Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Transvers Rektus Abdominis Myokütan Flep Perfüzyonu Pozisyonla Değişir mi?
Mahmut Tekecik, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı

#267 Sentetik Dolgu ve Dermofat Greft ile Dudak Büyütme Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Moath Zuhour, Bilsev İnce, Mustafa Cihat Avunduk, Mehmet Dadacı

#295 Tibia Anterior Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Bipediküllü Sural Flep Kullanımı
Melikhan Tatar, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı

#378 Acil servise başvuran travmatik hasta popülasyonunda plastik cerrahinin yeri; branşlara göre konsültasyon ve cerrahi girişim oranları ve hastaların epidemiyolojik analizi
Mahsun Çınar, Murat Kara, Yiğit Can Bulut, Batuhan Özmen, Uğur Koçer

13:30–14:30 ÖĞLE ARASI
14:30-16:00 OTURUM: YÜZ FELCİ OTURUM: ESTETİK CERRAHİ-2 OTURUM: LİPÖDEM LENFÖDEM SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 13 (COVID-19)

Oturum Başkanları:
Serdar Nasır, Mustafa Sütçü

- Göz Kapağının Fonksiyonel Reanimasyonu
Z. Ulaş Bali

- Fasiyal Reanimasyonda Serbest Kas Flebi İçin Motor Sinir Seçimi
Ahmet Hamdi Sakarya

- Fasiyal Reanimasyonda Üç Köşe Yaklaşımı Kavramı: Denge, Hacim ve Animasyon
Mehmet Veli Karaaltın

- Fasiyal Reanimasyonda Kişisel Gelişimim ve Masseter Alıcı Sinir Üzerine Tek Seanslı Gracilis Kas Flebi Transferi
Serdar Nasır

Oturum Başkanları:
Serdar Eren, Doğuş Yalçın

Yüz ve Boyun Gençleştirme

- SMAS Pilikasyonu ile Yüz ve Boyun Gençleştirme
Ali Rıza Öreroğlu

- Çok Katmanlı Yüz ve Boyun Gençleştirme
Erhan Eryılmaz

- Endoskopik 3 Boyutlu Yüz Gençleştirme
Erdem Tezel

- Direkt Eksizyonel Servikoplasti Tekniği ile Boyun Gençleştirme
Serdar Eren

- İp ile Yüz ve Boyun Gençleştirme
Naci Çelik

- Olgu tartışması

Oturum Başkanları:
Derya Özçelik, Semih Bağhaki

- How the way I practice lymphedema surgery has evolved: Three procedures to become proficient in to treat lymphedema
Wei F. Chen

- Application of Lymphatic Reconstruction in Extremity Soft Tissue Reconstruction
Takumi Yamamoto

- Güncel Lenfödem Tedavi Yöntemlerinin Etkinlikleri
Mehmet Altıparmak

Oturum Başkanları:
Tekin Şimşek, İbrahim Tabakan

S-129 / S-136
Bildiri detayları için tıklayınız.
16:00-17:00 ARA
17:00-18:30 OTURUM: MEME REKONSTRÜKSİYON-2 "ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ" OTURUMU OTURUM: AĞIZ, YÜZ ve ÇENE CERRAHİSİ-2

Oturum Başkanları:
Şükrü Yazar, Zeynep Akdeniz Doğan

Otolog Meme Onarımı ve Lenfödem (Panel)

- How to set up a high efficiency DIEP flap breast reconstruction practice?
Jian Farhadi

- Surgical management of breast cancer related lymphedema
Mark Schaverien

- DIEP fleple meme onarımında yardımcı görüntüleme yöntemleri MR/BT/ICG anjiografi
Serhat Şibar

- Latissimus dorsi ve implantla meme onarımı
Şükrü Yazar

Oturum Başkanları:
Selahattin Özmen, Özay Özkaya

- Yara izi kalitesine etki eden cerrahi faktörler
Serdar Eren

- Kalça estetiğinde gluteal büyütme ve lipoplasti
Selçuk Aytaç

- Blefaroplasti : Basitten karmaşığa, kime ne yapmalı
Hüseyin Güner

- Dudak kaldırma (liplift) ve ip askı ile kaş kaldırma
Cem Payaslı

Oturum Başkanları:
Mehmet Bayramiçli, Perçin Karakol

- Zorlu olgularda skalp ve kraniyum rekonstrüksiyonu
Hakan Uzun

- Travma sonrası gelişen kulak amputasyonlarında kulak rekonstrüksiyonu
Mehmet Dadacı

- Çok Aşamalı Total Burun Rekonstrüksiyonu
Osman Akdağ

- Serbest flep ile fonksiyonel alt dudak rekonstrüksiyonu
Özlenen Özkan

- Baş-boyun rekonstrüksiyonunda serbest kompozit flepler
Semih Bağhaki

18:30-19:00 YETERLİK ÇALIŞMA KURULU
14 KASIM 2021, PAZAR
KONURALP SALONU BORÇBAKAN SALONU ÖKTEN SALONU
09:00-10:30 OTURUM: ESTETİK CERRAHİ-3 OTURUM: ALT ve ÜST EKSTREMİTE-2 OTURUM: ESTETİK PLASTİK CERRAHİDE HUKUKİ SORUMLULUKLAR

Oturum Başkanları:
Arif Eroğlu, Arda Küçükgüven

Liposuction

- Güç (Power) Yardımlı Liposuction
Alpaslan Topçu

- Lazer Yardımlı Liposuction
Orhan Erbaş

- Ultrason Yardımlı Liposuction ve ‘J-Plasma’
Naci Çelik

- Liposuction ve ‘Body Tite’
Taner Bahar

- Liposuction ve Kontrollü Enerji Cihazları
Arif Eroğlu

- Olgu Tartışması

Oturum Başkanları:
Atakan Aydın, Ömer Berköz

El paneli 2: Elektif El Cerrahisi

- Konjenital el deformitelerinin hangisinde ne zaman onarım yapılmalı?
Ayşe Şencan

- Hipoplastik başparmak ve pollisizasyon
Ömer Berköz

- Karpal tünel sendromu cerrahisinde güncel bilgiler
Gökçe Yıldıran

- Nadir görülen tuzak nöropatiler
Atakan Aydın

- Ulnar sinir paralizisinde tendon transferleri
Ahmet Biçer

- Üst ekstremite sinir transferleri
Nebil Selimoğlu

Moderatör: Atilla Arıncı
(Karşılıklı soru cevap ve tartışma oturumu)

Katılımcılar:

Hakim Battal Yılmaz (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi)

Hakim Doğan Ağırman (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Üyesi)

Hakim Gürsel Yalvaç (Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi 5. Ceza Dairesi üyesi)

10:30-11:00 ARA
11:00-12:30 OTURUM: AĞIZ, YÜZ ve ÇENE CERRAHİSİ-3 OTURUM: ALT ve ÜST EKSTREMİTE-3
"İNTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ" OTURUMU

Oturum Başkanları:
Ufuk Emekli, Erol Kozanoğlu

Baş Boyun Tümörlerinde Boyuna Yaklaşım:

- Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Boyun Diseksiyonu: Planlamadaki Değişkenler
Bülent Saçak

- Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu
Bora Edim Akalın

- Majör Arter İnvazyonu Olan Tümörlerde Boyuna Yaklaşım
Cem Yıldırım

- Radyoterapili Boyunda Alıcı Damar Seçimi ve Planlama
Serhat Şibar

- Damarları Tükenmiş Boyun’da Alıcı Damar Seçenekleri
Dicle Aksöyler

Oturum Başkanları:
Sinan Öksüz, Mehmet Altıparmak

Alt Ekstremite Paneli: Alt ekstremite serbest flap onarımları

- Alt ekstremite osteomiyelit tedavisi (Flap&Fix)
Ali Rıza Erçöçen

- Alt ekstremitede perforatör fleplerle onarım
Anıl Demiröz

- Alt ekstremitede ince fleplerle rekonstrüksiyon
Ahmet Hamdi Sakarya

- Serbest fibula flebi ile uzun kemik onarımları
Osman Kelahmetoğlu

- Alt ekstremitede serbest grasilis kas flebi ile onarım
İlker Uyar

- Ayak rekonstrüksiyonunda serbest fasyokutan flepler ve kas fleplerinin karşılaştırılması: Artılar, eksiler
Burak Özkan

- İnterplast Türkiye Derneği, dünü, bugünü ve geleceği
Eyüphan Gencel

12:30–13:00 KAPANIŞ
Top